dr Iwona Wierzchucka
O mnie

O mnie

Jestem psychologiem w specjalności: psychologia kliniczna i psychoterapeutą w modalnościach: systemowa i psychodynamiczna. Jestem psychoterapeutą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Zajmuję się psychoterapią indywidualną, psychoterapią par oraz psychoterapią rodzin i nastolatków.

Ścieżka naukowa

Jestem doktorem nauk humanistycznych. Ukończyłam 4 letnie studia doktoranckie. Stopień doktora obroniłam z wyróżnieniem w 2009 roku, pisząc  dysertację z zakresu psychoterapii :

 • „Sytuacja dziecka dorastającego w rodzinie poddanej systemowej terapii rodzin”.

Jestem podwójnym magistrem .
W zakresie Psychologii (jednolite studia magisterskie w specjalności: psychologia kliniczna), obroniłam pracę naukową pt.:

 • ” Osobowość psychoterapeuty a relacja terapeutyczna”,

w zakresie Sztuki (jednolite studia magisterskie) pracę naukową pt.:

 • ”Obraz ejdetyczny jako wynik wyobraźni wizualnej osób chorych na schizofrenię” ,

oraz dyplom z grafiki użytkowej publikowany w albumie Instytutu Sztuki.

Z ciekawostek : jestem absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, wydziału: tkaniny unikatowej.

Ścieżka psychoterapeutyczna

 • Ukończyłam całościowe, akredytowane przez PTP szkolenie w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii (nadające kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii rodzin, małżeństw i par), w latach: 1999-2002. Prowadzący: Profesor Bogdan de Barbaro.
 • Kolejno szkolenie – Psychoterapia, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, ( nadające kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii, oraz uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), w latach: 2007-2010. Prowadzący : Profesor Bogdan de Barbaro.
 • Łącznie – 5,5 letni całościowy, akredytowany kurs podyplomowy PSYCHOTERAPIA – w wymiarze 769 godzin szkoleniowych (w tym 281 własnego doświadczenia terapeutycznego, 104 godziny superwizji grupowej).

Powyższe szkolenia poprzedziłam rocznym kursem kwalifikacyjnym z zakresu: Psychoterapii Systemowej, prowadzanym przez: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych.

Ścieżka dydaktyczna

Przez 18 lat byłam wykładowcą uczelni wyższych na stanowisku: asystenta i adiunkta prowadząc wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe. Jako promotor prowadziłam prace magisterskie i podyplomowe. Rozwinięcie tego tematu znajduje się w zakładce: “Publikacje i wykłady”.

Ścieżka zawodowa

Pracę zawodową rozpoczęłam  w Zamkniętym Oddziale Psychiatrycznym  oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w roku 1997  gdzie pracowałam 3 lata. Przez kolejne  3 lata byłam Dyrektorem Ośrodka  Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – placówki psychiatrii środowiskowej oraz Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Chorych Psychicznie. Przez kilka lat organizowałam turnusy terapeutyczne dla chorych na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne. W kolejnych latach równolegle pracowałam w gabinetach / placówkach psychoterapeutycznych dla dorosłych  a także dla dzieci i młodzieży prowadząc głównie psychoterapię indywidualną i systemową. Przez 18 lat byłam wykładowcą  w uczelniach wyższych. Od 13 lat prowadzę własny prywatny gabinet.

Ciekawostki...

w 2001 roku...

podczas stażu w Cedars Sinai Medical Center, Department of Psychiatry, Los Angeles USA pierwszy raz brałam udział w konsultacji telemedycyny psychiatrycznej prowadzonej przez Prof. Alana Schneidera. Końcem tego samego roku uruchomiłam pierwsze konsultacje telemedycyny psychiatrycznej z Profesorem Alanem Schneiderem w Polsce. Rozwinięcie tego tematu znajduje się w zakładce: ”Psychoterapia online”. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, jako placówka psychiatrii środowiskowej, był w pierwszym roku swej działalności, w całości - finansowany przez prywatnych darczyńców z USA, współpracujących z Prof. Alanem Schneiderem.

w 2001 roku...

W 2001 roku otrzymałam nagrodę od Agencji Telewizyjno-Prasowej Telpress za działalność na rzecz osób chorych psychicznie.

w 2011 roku...

byłam prelegentem prowadzącym wykład w Sympozjum 3 Sekcji Psychoterapii „Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii” z wykładem:” Nastolatek w terapii rodzin. Modele pracy terapeutycznej”.

Udział w konferencjach

Prowadziłam konferencje naukowe :

 • „Depresja i demencja. Amerykańskie osiągnięcia w lecznictwie psychiatrycznym”. Badania własne przedstawił Prof. Alan Schneider, ordynator Cedars-Sinai Medical Center Departament of Psychiatry Los Angeles , 2002.
 • „Rola szkoły w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży„ Główny prelegent Dyr. Ewa Domagalska – Kurdziel , Odział Psychiatrii Dzieci i młodzieży CM, UJ KRAKÓW, 2011.
 • „Dziecko w rodzinie- perspektywa terapeuty postmodernistycznego”. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Bielsko-Biała. Główny prelegent: Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, 2012.


Prowadziłam także szkolenia dla pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w temacie: „Psychoedukacja w schizofrenii”.

Udział w konferencjach i szkoleniach

 • 1998 – udział w konferencji naukowej: Edukacja w schizofrenii, organizowanej przez: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 1998/99 – uczestnictwo w szkoleniu „Systemowa terapia rodzin”, prowadzone przez: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Bielsku Białej.
 • 2000 – uczestnictwo w szkoleniu: Attended both module of the Training for Trainers Workshop, organizowane przez: Hamlet Trust in London (in Sinaia, Romania).
 • 2003 – uczestnictwo w Konferencji ogólnopolskiej :Sztuka w edukacji i terapii , organizowana przez: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , Zakład Arteterapii.
 • 2007- udział w konferencji naukowej: Terapia małżeńska. Terapia par, organizowanej przez: Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP, przy współpracy Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie.
 • 2007- uczestnictwo w szkoleniu: Hypnosis and Ego State Therapy. Treatment of Trauma, organizowanym przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi , prowadzący – Woltemade Hartman (RPA).
 • 2007- uczestnictwo w konferencji :Sztuka w medycynie i terapii, organizowana przez Instytut Ericsonowski i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Łodzi.
 • 2008 – uczestnictwo w konferencji : Psychoterapia depresji, organizowana przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi , prowadzący – Camillo Loriedo (Rzym).
 • 2009 – uczestnictwo w konferencji: Edukacja małego dziecka. Wymiary – możliwości i ograniczenia – perspektywy, organizowana przez Uniwersytet Śląski , Cieszyn-Ustroń.
 • 2009 – uczestnictwo w konferencji :Psychosomatyka, metafora i psychoterapia , organizowana przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi , oraz warsztacie N.P. Barretta, USA.
 • 2009 – uczestnictwo w warsztacie Herlene Anderson ( Houston Galveston Institiute) USA z cyklu Mistrzowie w Krakowie , organizowanym przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków.
 • 2009 – udział w V Konferencji Trzech Sekcji, Psychoterapia wobec przemocy , organizowanym przez : Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
 • 2009 – udział w konferencji „Czekam na rodzinę” , organizowana przez Powiatowy Dom Dziecka w Wałbrzychu.
 • 2010 – udział w konferencji „Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych”, AGH, Kraków.
 • 2011 – udział w konferencji Trzech Sekcji „Czy psychoterapia zmienia mózg?. Znaczenie dla praktyki klinicznej psychoterapii” organizowanym przez : Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków. referat (sekcja kazuistyki): Nastolatek w terapii rodzin.
 • 2012 (26.04-30.04) – udział w szkoleniu „Psychodrama wg Moreno”. Europejski Instytut Psychodramy, Kraków.
 • 2012 (11.10-14.10) – udział w szkoleniu „Psychodrama wg Moreno”. Europejski Instytut Psychodramy, Kraków.
 • 2014 (21.03) – udział w konferencji: ”O pułapkach w terapii rodzin i terapii par” – Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, Kraków.
 • 2016 – udział w certyfikowanym kursie: ”Opiniowanie sądowo – seksuologiczne. Sprawcy przestępstw i ofiary”. Centrum Psychologii Kryminalnej, Warszawa.
 • 2019 – udział w konferencji: “Obrazy nieświadomości – jungowskie metody pracy z psychiką” , PTPJungowskiej, Kraków.
 • 2021 – ukończyłam 8 tygodniowy certyfikowany kurs mistrzowski: „Siła obecności – z Eckhart’em Tolle”.
 • 2022 – udział w konferencji prowadzonej przez Katedrę Psychiatrii CMUJ w Krakowie na 50 jubileusz śmierci Profesora Antoniego Kępińskiego.

Staże i stypendia naukowe krajowe oraz zagraniczne:

2001- Cedars Sinai Medical Center, Department of Psychiatry, Los Angeles USA.
2009 – Zakład Terapii Rodzin, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii, Kraków.
2013 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Rodzin. Kraków. Funkcja – ko terapeuta w zespole Profesora Bogdana de Barbaro.
2013 – Stypendium międzynarodowe : Utena University of Applied Sciences, Lithunania LT Utena, “Family System Terapy”.

 

Superwizja

Od 10 lat moim superwizorem jest: Profesor Bogdan de Barbaro. Poprzednimi moimi superwizorami byli: mgr Małgorzata Kowalcze i lek. Krzysztof Kotrys. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki PTP.

Konkludując,

jestem praktykiem i dydaktykiem w zakresie psychologii i psychoterapii.
Obie w praktyce uważam za sztukę leczenia.

Niezmiennie pozostaję twórcą. Przez kilka lat tańczyłam flamenco, projektując własne suknie. Pasjonują mnie kimona starożytnych Chin, sztuka Judaistyczna i Bliskiego Wschodu. Projektuję przestrzeń architektoniczną własną i biżuterię. Lubię fotografię. Niezmiennie pasjonuje mnie twórczość i życie Vincenta van Gogha.
Odwiedziłam miejsce Jego leczenia... Pokój w którym był hospitalizowany psychiatrycznie (Saint-Rémy-de-Provence) Vincent van Gogh. 
Vincent napisał:

„Jakże dziwne wydają mi się te trzy ostatnie miesiące. Czasem nieznane duchowe męczarnie, potem chwile, kiedy zasłona czasu i fatum okoliczności przez moment wydają się na jakiś czas otwierać”.

W roku 2022 podjęłam decyzję o zmianie nazwiska – przyjmując nazwisko rodowe – Wierzchucka.

Do tego czasu byłam rozpoznawalna pod nazwiskiem: Kubiak (Dr Iwona Kubiak). Stąd w większości opinii internetowych odnosi się do tego nazwiska.

You cannot copy content of this page