dr Iwona Wierzchucka
O psychoterapii

O psychoterapii

O psychoterapii

Psychoterapia jest definiowana naukowo, jako:

Nie tyle bezinteresowne, naukowe badanie, ile interwencja terapeutyczna, której celem nie jest formułowanie dowodów, lecz powodowanie zmian”. Freud 1909.

„Praktyka mająca źródło w sferze języka, której celem jest udzielenie głosu uśpionym, przetworzonym w symptomy dyskursom”. Lacan J. 1966.

„Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą, najogólniej mówiąc, na umożliwieniu pacjentowi pogłębienia emocjonalnego i intelektualnego samopoznania, a następnie dokonania zmian w sposobie przeżywania i postępowania…Psychoterapia jako spotkanie… Jako rozumienie, aby leczyć i podnosić na duchu.”
Za Kępińskim A.; Kokoszka A. 1996.

„ Psychoterapia jest dziedziną , dyscypliną naukową , wiedzą empiryczną i stosowaną. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ sięga do różnych obszarów medycyny i psychologii… Jest leczniczym oddziaływaniem za pomocą środków psychologicznych na chorobę, zaburzenie lub anomalię. Działaniem, które ma za zadanie usunąć lub zmniejszyć trudności chorego oraz w miarę możliwości usunąć ich przyczyny”. Kratochvil S. 2002.

„Psychoterapia, to jest moja partia polityczna”. Prof. Orwid M. 2007.

„Psychoterapia stała się dla nas ideą nadwartościową”. Prof. Aleksandrowicz J. 2008.

Zatem, jest to metoda badawcza, służąca do badania nieświadomych procesów psychicznych, do których nie można uzyskać dostępu na innej drodze. Metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Teoria osobowości. Nauka o chorobach – dokładnie teoria zaburzeń psychicznych. Zatem, rodzaje zmian możliwych do osiągnięcia w psychoterapii odnoszą się do : zmian zachowania, relacji interpersonalnych, systemowych i właściwości intrapsychicznych jednostki. Psychoterapia jest stosowana jako metoda leczenia w wielu różnych problemach na przykład w zaburzeniach afektywnych , depresyjno – lękowych, osobowości i w zaburzeniach odżywiania. Ponadto, psychoterapia ma bardzo duże znaczenie w leczeniu chorób psychosomatycznych, czyli takich, których podłożem są nieświadome konflikty emocjonalne przez wiele lat nie rozwiązywane.

Intensywne badania nad efektywnością psychoterapii prowadzone są przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne od ponad dwudziestu lat. Metaanalizy prowadzone na podstawie tych badań pracy ponad 6 tysięcy terapeutów i ponad 48 tysięcy klientów wykazały, iż terapia jest efektywnym sposobem leczenia dla 80% osób. Czyli że w porównaniu do osób, które nie brały udziału w procesie terapeutycznym 80% osób odczuło poprawę w swoim funkcjonowaniu. Należy zauważyć także, że według tych samych badań 10% osób odczuwa pogorszenie po rozpoczęciu terapii, a kolejne 10% nie zauważa zmian. Badania potwierdzają skuteczność psychoterapii dla osób w różnym wieku, o różnej pozycji społecznej, funkcjonujących w różnych kulturach i o zróżnicowanym stanie zdrowia.

Pomimo tak dobrej rekomendacji dla psychoterapii jako metody praktycznej i naukowej.

 „Psychoterapia nie jest leczeniem z życia” dr Drozdowski P. 2011.

You cannot copy content of this page