dr Iwona Wierzchucka
Publikacje i wykłady

Publikacje i wykłady

Zgodnie z moim wykształceniem realizowałam zarówno ścieżkę w zakresie : psychologii, psychoterapii i sztuki. Interesował mnie i nadal interesuje kontekst duchowości w psychoterapii i życiu człowieka. W szerszej perspektywie moje eksploracje pogłębiają aktualnie naukowo temat : relacji terapeutycznej.

Publikacje

książka: „Nastolatek w terapii rodzin. Modele pracy psychoterapeutycznej”.

Referaty naukowe – publikowane
 • Psychoterapia kreatywna w przebiegu schizofrenii [w:] M. Kapnik, W. A.Sacher (red.) Sztuka w edukacji i terapii, Wydawnictwo” Impuls „Kraków 2004, s. 120-129.
 • Przekaz transgeneracyjny w funkcjonowaniu systemu rodzinnego [w:] A. Ładyżyński (red.) Rodzina we współczesności, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2009, s. 69-79.
 • Zrozumieć rodzinę- kontekst systemowej psychoterapii rodzin [w:] Lęk i depresja (kwartalnik), tom 13 numer 1/2008, s.49-67.
 • Selected psychological aspects of psoriasis [w:] Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2016; 2: 59-66.
Referaty naukowe – wygłoszone

W 2011 roku byłam prelegentem w Sympozjum 3 Sekcji Psychoterapii „Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii” z wykładem: ”Nastolatek w terapii rodzin . Modele pracy terapeutycznej”.

Wykłady akademickie

W ciągu 18 lat pracy nauczyciela akademickiego przeprowadziłam kilkadziesiąt tysięcy godzin wykładów, ćwiczeń, seminarium dyplomowych i warsztatów.

W zakresie psychoterapii:
 • Systemowa psychoterapia rodzin,
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • Psychoterapia.
W zakresie psychologii
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Psychoprofilaktyka,
 • Elementy psychiatrii,
 • Psychopatologia.
W zakresie pedagogiki i nauk interdyscyplinarnych:
 • Poradnictwo i terapia pedagogiczna,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Terapia pedagogiczna z elementami psychoterapii i socjoterapii,
 • Nowe kierunki w opiece zastępczej.
W zakresie sztuki:
 • Arteterapia,
 • Historia sztuki.

Byłam promotorem naukowym kilkuset prac magisterskich i podyplomowych.

Ciekawostki

W roku 2010 brałam udział w Europejskim programie badawczym nad kwestionariuszem SCORE 15 służącym do badania procesu komunikacji interpersonalnej w rodzinach, małżeństwach i parach. Projekt badawczy w Polsce prowadzony był pod merytorycznym nadzorem ZTR CM UJ w osobie Profesora Bogdana de Barbaro. Był to projekt, którego celem była powtórna standaryzacja narzędzia badawczego, używanego w Europie po zmianach jakie w niej zaszły – kulturowych, społecznych, socjologicznych, geopolitycznych.

Przez kilka lat prowadziłam program: ”Psychoedukacja w schizofrenii”, dla chorych na schizofrenię i ich rodzin początkowo w Oddziale Psychiatrycznym, później szkoląc tym programem pracowników środowiskowego wsparcia na rzecz osób chorych na schizofrenię.

Przez kilka lat prowadziłam wykłady „Dorastanie a dorosłość”, dla szkół gimnazjalnych, prowadzone przez uczelnie wyższe.

You cannot copy content of this page