Funkcje przywiązania a więź emocjonalna
Funkcje przywiązania a więź emocjonalna

Funkcje przywiązania a więź emocjonalna

Potrzeba kontaktu emocjonalnego ma znaczenie dla poczucia pewności siebie prawidłowej socjalizacji. Zaburzenia którejkolwiek z faz rozwoju w jej zakresie wiąże się z zaburzeniami osobowości, gdyż zaspokojenie potrzeby kontaktu osobowego leży u podstaw uspołecznionych form zachowania.

Ze względu na to, iż zaburzenia osobowości to trwałe wzorce wewnętrznych doświadczeń i zachowań człowieka, odbiegające od norm i oczekiwań w ramach kultury, w której człowiek żyje, a ujawnianie się tych wzorców dotyczy przynajmniej dwu z następujących obszarów: poznawczego, afektywnego, interpersonalnego i kontroli impulsu, można z przekonaniem przyjąć, iż wzorce osobowości i przywiązania mogą pozostawać ze sobą w relacjach. 

Przejdź do pełnego artykułu, klikając poniższy przycisk:
© Artykułu nie można kopiować ani w całości ani w części, gdyż jest objęty prawami autorskimi.
 

You cannot copy content of this page