Nastolatek w systemowej psychoterapii rodzin. Modele pracy psychoterapeutycznej
Nastolatek w systemowej psychoterapii rodzin. Modele pracy psychoterapeutycznej

Nastolatek w systemowej psychoterapii rodzin. Modele pracy psychoterapeutycznej

W świadomości potocznej wciąż istnieje duża niejasność w kwestii traktowania młodzieży. Z jednej strony formowane są poglądy o traktowaniu liberalnym z oczekiwaniem na samoistne zmiany, z drugiej – akcentowane jest oczekiwanie odpowiedzialności od młodych ludzi, którzy z trudnością większą lub mniejszą wchodzą w nowe role, podejmując kolejne zadania rozwojowe. W psychoterapii nastolatka istotnym staje się więc pytanie o znaczenie zachowania dorastającego młodego sposobu, w jaki poznaje on rzeczywistość a także to, co jest treścią jego poznania.


Przejdź do pełnego artykułu, klikając poniższy przycisk:
© Artykułu nie można kopiować ani w całości ani w części, gdyż jest objęty prawami autorskimi.
 

You cannot copy content of this page