Przekaz trangeneracyjny
Przekaz trangeneracyjny

Przekaz trangeneracyjny

Szczególną rolę w rozwoju osobowości dziecka, głównie z uwagi na omawiany proces transmisji międzypokoleniowej spełnia system rodziny. ”Transmisja międzypokoleniowa nie tylko występuje, lecz zdaje się być czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla całokształtu rozwoju psychicznego dziecka”.


Przejdź do pełnego artykułu, klikając poniższy przycisk:
© Artykułu nie można kopiować ani w całości ani w części, gdyż jest objęty prawami autorskimi.

You cannot copy content of this page