Zrozumieć rodzinę – kontekst systemowej psychoterapii rodzin
Zrozumieć rodzinę – kontekst systemowej psychoterapii rodzin

Zrozumieć rodzinę – kontekst systemowej psychoterapii rodzin

Towarzyszący rodzinie kryzys, związany z brakiem konstruktywnego przeformułowania wielu wzorów, zasad życia rodzinnego zarówno dla dorastających dzieci, jak i rodziców niewątpliwie znacząco wpływa na zachowania członków rodziny. Nieumiejętność jego konstruktywnego rozwiązania prowadzi do wykształcenia przez system mechanizmów adaptacyjnych, objawiających się najczęściej jako dysfunkcja u dorastającego dziecka, będącego „delegatem” rodziny do terapii.

Przejdź do pełnego artykułu, klikając poniższy przycisk:
© Artykułu nie można kopiować ani w całości ani w części, gdyż jest objęty prawami autorskimi.


You cannot copy content of this page